Terug
Smoorfrêters Muziek
Bossenoots Stérrelied 2013
Muziek en tekst Toon Thellier
M.m.v. de Smoortoeters (Arno van Dongen)
Gezongen door de gehele raad van
11
Refrein
Bossenoot zit vol mee stérre
Ze lope echt ier zo mar rond
Ze straole licht naor jou van verre
Ze zen zo mooi, ja zo gezond
Zo’n stérke straoling motte voele
Da motte echt is ondergaon
Ze zen zo mooi, t’is te verstaon
Ge ben ter zo van aangedaon
Ge kan ze zomar nie weerstaon
Ze zen zo mooi, t’is te verstaon
Ge ben ter zo van aangedaon
Ge kan ze zomar nie weerstaon

We hebbe in ons durpke, geloof ut t’is echtwoar
De mooiste stérre van ut groot heelal
Ze stroale mooi, ze straole echt, zo helder en zo klaor
Vooral zo rond de car-na-vaaal

-Refrein

Al ga de gij naor Stroop, of naor d’n Dorre toe
Ze schijne mooi ge zie ze overal
Ze blinke en ze fonkele, ut licht komt naor oe toe
Vooral zo rond de car-na-vaaal

-Refrein

Mee carnaval, ut is echtwaar, dan schijnen ze nog meer
Dan zen ze feller dan die witte bal
Ze gloeie en ze braande, oew ooge doen dan zeer
Vooral zo rond de car-na-vaaal

-Refrein met alléén muziek
In 2013 kwam men op het idee eens eens lied te gaan maken op het motto "zie du sterren". Het melodietje werd een jaar eerder al ingefloten op de laptop omdat men het muziekschrift niet machtig was. Uitgeprobeerd op een keyboard is er contact opgenomen met de Smoortoeters die er een mooi arrangement van hebben geschreven. Met de Raad van elluf is een opname gemaakt, van de Smoortoeters hebben we helaas geen opname.