Midzomerfeest hamburgers bakken v/d kas
Knutselmiddagen met de kinderen
Het 11/11 Bal
Verspreiding v/d Carnavalskrant
Het bezoeken van de bouwclubs
Insignes/veldtekens maken
Het maken v/d Smoorfrêter
Het Verbroederingsbal
Een avondjeTonpraten
Onze thema Avond
De sleuteluitreiking in het gemeentehuis
Het vormen van de Jeugdraad
Het aloude DEVO-bal met de voetbalclub
Kinderwijken-bal
Onthulling Smoorfrêterke met Schoolbal
Het tienerbal
Het opwarmings- of bouwersbal
De kinder Optocht met school
Carnavals Optocht door het dorp
Prijsuitreiking kinderen en Loopgroepen
Het vrouwkesbal
Prinsenbal met prijsuitreiking Carnavals Optocht
Het pyjama ontbijt
Smoorfrêterkesbal
Carnavalsbal met Motto-bekendmaking
Avond-optocht met Smoofrêterverbranding
Afscheid van de Jeugdraad
Sluitingsbal met afscheid Prins, Nar, Pliessie, Raad
Lekker uitslapen
Al  onze  Activiteiten  op  jaarbasis
Hiernaast vindt u een globaal
overzicht van de aktiviteiten
die het gehele jaar door door
ons worden georganiseerd.
Een deel hiervan zijn ten bate
van de kas, andere weer ter
vermaak van de
Bosschenhoofdse jeugd maar
het grootste deel is toch wel
voor het in stand houden van
de traditie namelijk; het
carnavals gebeuren!

Een daarbij niet te
onderschatten aspect is het
verbroederen met de
carnavals groepen uit de
andere dorpskernen in onze
Halderbergse  gemeente, echt
een uniek gebeuren dus. Dan
is er nog het gebeuren met de
Halderbergse gemeente zelf,
zoals het jaarlijks
terugkerend festijn de
zogehete 'sleuteluitreiking' in
het gemeentehuis. Óók de
samenwerking met de
verenigingen in ons dorp
zoals voetbalvereniging DEVO
spelen voor ons hierbij een
niet te onderschatten rol. En
vanzelfsprekend is de wat
oudere jeugd van
Bosschenhoofd ook nauw
betrokken door onze
medewerking bij de
activiteiten georganiseerd.

Daarnaast zijn er nog dié
activiteiten waar we op
verzoek graag komen
opdraven, een voorbeeld
hiervan is het tonpraten. Ook
bezoeken bij onze bouwclubs
voorafgaande het
carnavalsgebeuren is een
jaarlijks terugkerend feit.

Bezijde al deze
werkzaamheden en feesten
moeten er ook foto's gemaakt
worden voor de
carnavalskrant, deze website
en andere doelen. Sinds 2016
is er een vaste hoffotograaf
aangesteld als Toontje Flits.

Al bij al een hele lijst waarbij
heel wat werk wordt verzet en
veel met vergaderen en ieders
medewerking uiteindelijk tot
stand komt!
Bouwclubs
Muziek
Foto en Video
B'hoofdse Links
Historie
Onze Kinderen
Presentatie
Informatie
Nieuws
Programma
Voorblad